Grunden

Vi har bestämt oss för att vår entreprenör som hjälper oss med markarbetena även kommer göra hela grunden/plattan, från schaktning till att plattan är färdiggjuten. Det blir en stor kostnad (ca 300 000:- för 140m2 platta, då ingår allt > schaktning, allt material, golvvärme, arbetskostnad.).
 
Vi blev eniga om detta då våra markförhållanden inte är helt enkla med så mycket lera och vattnet som löper genom tomten. Det känns lite risky att vi skulle ge oss på att göra grunden själva med det utgångsläge vi har samt kunskapen vi saknar. Vår entreprenör har över 50 år inom branchen och är helt enstående duktig och kunnig på det han gör. Det känns inte lägligt att snåla på något så viktigt som grunden. Nu får vi dessutom garantier på husets första och kanske viktigaste byggsten.
 
Allmänt | |
Upp