Byggdag 9

Råspåntet är på plats, montering av papp pågår.

Bygget | |
Upp